„Vocea Comunității” este inițiativa a trei organizații ieșene de a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă copiii și familiile din orașul Târgu Frumos, Iași. Proiectul este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Asociația Română de Literație și Fundația Ancora Salvării, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 149.497,50 Euro și este derulat în perioada 1 martie 2022 – 30.06.2023.

Scopul proiectului „Vocea Comunității” este de a educa grupurile vulnerabile în direcția identificării, adresării și rezolvării problemelor cu care se confruntă și, totodată, de a sprijini autorități și instituții publice locale în demersul continuu al creșterii calității și diversificării serviciilor sociale, educaționale, de locuire, de angajare la nivel local, bazat pe dialogul cu aceste grupuri.

Peste 40 de reprezentanți ai sectorului social, educațional, ONG-uri, instituții și autorități publice s-au reunit la Târgu Frumos într-un eveniment care și-a propus să readucă în prim plan tema serviciilor socio-educaționale pentru grupuri vulnerabile.

Pe data de 28 februarie, în cadrul Workshop-ului Regional organizat cu sprijinul Colegiului Național al Asistenților Sociali - Sucursala Iași, „Acces la servicii socio-educaționale de calitate pentru grupuri vulnerabile aflate în situații de risc din zone insuficient deservite”, participanții au încercat să găsească răspunsuri și soluții viabile pentru chestiuni care afectează direct beneficiarii proiectului, precum: există resurse pentru a înființa și dezvolta aceste servicii în comunitățile noastre? Sunt ele suficient de consolidate astfel încât să ofere suportul necesar copiilor și familiilor vulnerabile? Cum lucrăm împreună în aceste servicii astfel încât ele să conducă la o viață îmbunătățită și demnă pentru aceste grupuri? Ce nevoi avem pentru a le menține și dezvolta la standarde de calitate?

În cadrul întâlnirii au fost propuse spre analiză aspecte precum nevoia de servicii socio-educaționale în comunitate, înființarea și acreditarea serviciilor sociale, modele de bune practică în furnizarea de servicii socio-educaționale în comunități vulnerabile sau accesul la surse de finanțare. De asemenea, participanții au fost invitați să împărtășească în ateliere modele, dar și provocări și soluții în furnizarea serviciilor socio-educaționale la nivelul grupurilor vulnerabile.

Workshop-ul s-a încheiat cu o vizită în centrul de zi gestionat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în Târgu Frumos. Fundația este prezentă local de mai bine de 6 ani lucrând cu copii provenind din familii afectate de sărăcie și cu copii cu dizabilități, în cadrul centrului, ce funcționează pe baza parteneriatului cu Primăria Orașului.

Reprezentanți din cadrul primăriilor Târgu Frumos și din localități de pe raza orașului, școli sau licee locale și din Iași, reprezentanți ai instituțiilor locale și județene precum DGASPC, AJPIS, GAL Siret Moldova și membri ai ONG-urilor locale și naționale și-au arătat deschiderea de a găsi împreună soluții la probleme comune, stringente și cu mare impact asupra nivelului de trai al comunității vulnerabile.

Sesiunea de discuții și aplicații practice a fost extrem de relevantă pentru scopul proiectului, acela de a identifica soluții pentru grupurile vulnerabile în direcția rezolvării problemelor cu care se confruntă și, totodată, de a sprijini autorități și instituții publice locale în demersul continuu al creșterii calității și diversificării serviciilor sociale, educaționale, de locuire, de angajare la nivel local.

Implicare concretă prin proiectul „Vocea Comunității” la Târgu Frumos

Prin activitățile propuse în proiect, „Vocea Comunității” are obiectivul de a crea mediul ideal pentru purtarea unui dialog deschis, eficient și empatic între populația vulnerabilă și autoritățile publice, sprijinind astfel soluționarea problemelor din comunitate.

170 de părinți din grupurile vulnerabile beneficiază de sesiuni de educare și capacitare dedicate înțelegerii și aprofundării conceptelor de drepturi și servicii la care pot avea acces dar și definirii problemelor cu care se confruntă. 50 de copii beneficiază de servicii socio-psiho-educaționale integrate cu impact la nivel de copil și familie. 35 de lideri locali au oportunitatea de a participa la workshop-uri în cadrul proiectului. Utilitatea acestora are și va avea efecte în incluziunea socio-educațională în familie, în comunitate și școală a persoanelor vulnerabile din toate grupurile identificate.În proiect este în prezent dezvoltată o hartă a nevoilor sociale, un instrument bazat pe o cercetare sociologică la nivel local ce va constitui un punct de reper în identificarea nevoilor focale și a intervențiilor necesare pentru comunitate.

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.


Despre Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 27 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității.
Mai multe detalii se regăsesc pe www.bethany.ro.

Despre Asociația Română de Literație


Asociația Română de Literație are misiunea de a dezvolta, promova și susține programele și proiectele care conduc la îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor educaționale oferite de instituțiile de învățământ pentru copii, tineri și adulți din România și din străinătate. Printre obiectivele asociației se numără implementarea de programe educaționale inovative/alternative care pot îmbunătăți procesul de invățare și de predare.
Mai multe detalii se regăsesc pe www.arlromania.ro.

Despre Fundația Ancora Salvării

Fundația Ancora Salvării este o organizație creștină, non-profit, care are ca scop ajutorarea oamenilor aflați în dificultate, în mod special a persoanelor cu dizabilități sau boli cronice, indiferent de rasă, religie, naționalitate. Viziunea asociației este de a dezvolta proiecte de susținere a nevoilor existente la nivelul grupurilor sprijinite, neacoperite în comunitate. Fundația este prezentă în România și Republica Moldova și sponsorizată prin intermediul unei Fundații de Sprijin din Olanda denumită Steunstichting Ancora Salvarii.
Mai multe detalii se regăsesc pe www.ancorasalvarii.ro.