Experții implicați în derularea proiectului “Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni” – Livezeni 2020, oficialitățile locale mureșene, implicit reprezentanții școlilor acestei comune, aderenții Platformei VECTOR Mureș, organizații și asociații din Târgu Mureș, precum și Fundația Terre des Hommes, respectiv Fundația Inocenți au fost invitați la Bistrița, să ia parte la cel de-al doilea schimb de experiență. Acesta va fi găzduit de Școală Gimnaziala Nr.4 Bistrița, respectiv de Școală Primară “Dimitrie Cojocaru” Slatinita – structură a celei dintâi. 
  
Acest eveniment face parte din seria celor cinci schimburi de experiență planificate în cadrul proiectului și este programat să aibă loc joi, 27 septembrie 2018. Temă acestuia va fi: “Modele educaționale de succes pentru grupuri vulnerabile și comunități marginalizate”. Desfășurarea este facilitată de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și de două unități școlare, care au reușit să se facă cunoscute și apreciate prin profesionalism și implicare: 
- Școală Gimnaziala Nr.4 Bistrița 
- Școală Primară “Dimitrie Cojocaru” Slatinita – structură a Școlii Gimnaziale Nr.4 Bistrița 

Membrii delegației vor lua parte la expunerea de bune practici, care va fi susținută de către doamnă Danea Daniela – Director al Școlii Gimnaziale Nr.4 Bistrița, respectiv de către doamnă Garofiță Netan – Coordonator al Școlii Primare “Dimitrie Cojocaru” Slatinita. 

Prima vizită va începe la oră 10:00, iar cea de-a două vizită se va încheia la oră 15:00, în pauză dintre cele două vizite, gazdele și membrii delegației urmând să fie invitați la o degajare în cadrul unei “mese rotunde”, care va oferi atmosfera ideală pentru cunoaștere reciprocă, interacțiune, planificări viitoare. 

În cadrul acestui schimb de experiență, invitații pot află: 
# cum tratează Școală Gimnaziala Nr. 4 Bistrița problematică pe temă discriminării copiilor proveniți din grupuri vulnerabile și comunități marginalizate; 
# cât de importantă este comunicarea cu elevii și rezultatele școlii în urmă participării de către cadrele didactice ale acesteia la cursurile de animație socio-educativă;
# câteva provocări depășite, din perioada de implementare a proiectului “Si eu vreau la școală!” desfășurat în perioadă aprilie 2014 –aprilie 2016; 
# cum a decurs parteneriatul Primăria Bistrița – Fundația Terre des Hommes - Fundația Inocenți pe durata implementării acestui proiect; 
# secretele unei comunicări ideale părinte – dascăl;
# model ideal de desfășurare a orei de curs – cum poate fi crescut interesul și receptivitatea elevului;
# noi stakeholderi dispuși să susțină activitățile din afară programei școlare (revistă școlii, concursuri și olimpiade, analiza asigurării calității, mentenanța și actualizarea site-ului) și detalii asupra întreținerii acestora; 
# mijloace de absorbție fonduri, strategii de atragere proiecte și sponsori (stakeholderi interesați și dispuși să investească în educație). 
  
Acest schimb de experiență poate constitui un nou pas în demersul tuturor programelor care au drept scop principal reducerea abandonului școlar, în sensul în care, expunerea celor două modele de succes pot reprezinta oportunități de a afla cum pot fi sprijiniți cât mai mulți copiii proveniți din familii defavorizate, de această dată, contând pe pregătirea psihologică a cadrelor didactice, pe implicarea acestora și pe cooperarea atât dintre partenerii proiectelor implementate, cât și pe cea dintre toți aceștia și stakeholderii locali. 

***
Proiectul “Masuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 privind reducerea numărului de comunitătii marginalizate în care există populație aparținând minoritătii rome aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate. 

În cadrul acestui proiect a fost lansată și Platforma VECTOR Mureș - rețeaua de stakeholderi care actionează în domeniile educațional, social, economic și care își propun să coaguleze resurse, acțiuni, programe, în interesul comunitătii locale mureșene, dar nu numai. 

VECTOR Mureș este locul de intersecție a intereselor comune ale stakeholderilor mureșeni, în scopul unificării efortului pentru un impact crescut asupra comunității. 

Pentru mai multe informații puteți vizita site-ul proiectului  sau ne puteți aborda pe adresă livezeni @ inovare-socială.ro sau pe pagină de facebook Inovare Socială. Tot pe această pagină  puteți urmări câteva aspecte privind desfășurarea primului schimb de experiență, care s-a desfășurat în data de 16 iulie, la Sibiu.