Pe parcursul anului 2023 și în anul 2024, 80 de tineri și mame din categorii defavorizate din București și Ilfov, din proiectele United Way România, sunt sprijiniți pentru a deveni independenți financiar și membri activi ai comunității. Proiectul este finanțat de Nuclearelectrica prin platforma de responsabilitate socială “Nucleu De Bine”.
 

Scopul proiectului este acela de a facilita integrarea socială și profesională a persoanelor din medii dezavantajate din București și Ilfov, prin transformarea acestora din indivizi vulnerabili, dependenți de asistență socială, în persoane active profesional și social.
 

Pentru aceasta, pe parcursul anului 2023 și în anul 2024, tinerii participă la formări și calificări profesionale. De asemenea, ei sunt ajutați să-și găsească locuri de muncă pentru a practica cele învățate. Experiențele acumulate sunt discutate periodic cu un consilier vocațional și de carieră, care îi ajută să-și clarifice mai bine abilitățile și competențele pe care le dețin, astfel încât să-și sporească gradul de angajabilitate.
 

Pe lângă lucrul intensiv cu tinerii, proiectul presupune facilitarea unor întâlniri cu potențiali angajatori, pentru a crește nivelul de conștientizare pe acest subiect și a crea cât mai multe oportunități de angajare sau practică pentru beneficiari.
 

La rândul lor, mamele în dificultate primesc alimente, consiliere psihologică, sprijin material și financiar, servicii medicale de bază și participă la seminarii tematice precum gestionarea bugetului, sau creșterea copiilor. De asemenea, în funcție de nevoi, mamelor li se oferă consiliere vocațională și de carieră, traininguri pentru dezvoltarea unor abilități diverse, orientare școlară, cursuri de calificare și pregătirea și îndrumarea  acestora pentru accesarea locurilor de muncă disponibile  pe piața muncii. Cele mai vulnerabile dintre ele beneficiază și de adăpost alături de copii, în centrul maternal, pentru o periodă de până la 12 luni.  
 

”Persoanele care provin din medii dezavantajate, nu au șanse reale să rupă cercul sărăciei și se confruntă cu mai multe tipuri de excludere socială. „Drumul spre reușită” – programul United Way pentru integrare socială și profesională - a devenit un model de abordare integrată care asigură șanse reale la un loc de muncă și obținerea independenței financiare pentru tinerii și mamele vulnerabile. Ne bucurăm că Nuclearelectrica sprijină 80 de persoane din acest program, astfel încât, prin consiliere profesională, cursuri de calificare și educație financiară, aceștia să devină parte activă a comunității noastre”.Adriana Dobrea, Director Executiv United Way România
 

Proiectul de sprijinire pentru tineri și mame din categorii defavorizate din București și Ilfov face parte din platforma de responsabilitate socială a Nuclearelectrica “Nucleu de Bine”. Prin această platformă sunt susținute proiecte care fac parte din următoarele domenii strategice pentru companie: educație, sănătate și protecția mediului, având prioritate proiecte din zonele în care compania își desfășoară activitatea.
 

Viziunea Nuclearelectrica este să construiască un viitor durabil pentru generația de mâine, iar una dintre valorile companiei este „empatie și responsablitate”. Platforma de responsabilitate socială „Nucleu de bine” este construită pornind de la acestea și reflectă angajamentul companiei pentru sprijinirea comunităților în care activează. În același timp, prin proiectele de investiții, Nuclearelectrica construiește un viitor durabil pentru generațiile de mâine și asigură locuri de muncă pentru următorii ani.
 

Prin implicare activă și responsabilă, Nuclearelectrica contribuie la dezvoltarea unui mediu mai bun, mai echitabil și mai durabil pentru noi toți. În acest context, parteneriatul dintre Nuclearelectrica și United Way România, reflectă intenția de a contribui împreună la educația generațiilor viitoare.
 

Cele 80 de persoane sprijinite în cadrul programului, au vârste cuprinse între 16 și 35 ani și sunt persoane vulnerabile, cu risc crescut de excluziune socială: mame singure, persoane fără adăpost, tineri instituționalizați sau post-instituționalizați, persoane care provin din familii sărace, cu nivel redus de educație sau fără educație, fără calificări profesionale sau cu calificări neadecvate pentru piața actuală a forței de muncă, fără abilitățile necesare pentru a identifica un loc de muncă și pentru a se prezenta la interviuri de angajare etc.
 

În 2022, EUROSTAT arăta că mai bine de 34% dintre români erau expuşi riscului de sărăcie şi excluziune socială, cea mai mare pondere înregistrată în rândul ţărilor membre ale Uniunii Europene. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri care provin din centre de plasament, părinți singuri, persoane cu dizabilități sau fără adăpost.
 

***

 

Despre Nuclearelectrica

Nuclearelectrica este compania națională românească producătoare de energie electrică, termică și combustibil nuclear. SNN deține doua sucursale: sucursala CNE Cernavodă, care operează două unități nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unități dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, și sucursala FCN Pitești, fabrica de combustibil nuclear. Nuclearelectrica are un rol major la nivel național, contribuind cu peste 20% din energia nucleară la producția totală de energie și cu 33% la producția totală de energie fără CO2 din România.

În perioada 2019-2023, prin platforma de responsabiltiate „Nucleu de bine”, Nuclearelectrica a susținut 240 de proiecte de implicare în comunitate, având un impact anual între 5 și 10 milioane de români.

Mai multe informații: https://www.nuclearelectrica.ro/

 

Despre United Way România

United Way România este o fundaţie românească afiliată la United Way Worldwide, SUA, a cărei activitate se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. Acționăm ca un organizator comunitar, prin mobilizarea unei rețele extinse de parteneri din comunitate - ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, donatori și voluntari - să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv. Programele United Way România sprijină anual peste 11.500 de persoane în dificultate, cu susținerea a peste 3.800 de donatori individuali, 47 de donatori majori și peste 100 de companii.