Mai mult de jumătate din populația de etnie romă din Uniunea Europeană trăiește în situație de risc de sărăcie, în timp ce peste 50% dintre romii cu vârsta între 6 și 24 de ani nu frecventează școala [1], iar aproximativ 68% dintre elevii romi abandonează rapid sistemul de învățământ [2]. Ca urmare a discriminării intersecționale, situația fetelor rome este și mai dramatică, acestea părăsind școala mult mai devreme și având șanse mai mari de a rămâne fără educație, formare sau locuri de muncă [3].

Partenerii proiectului PROMA – Promovarea integrării femeilor rome, al cărui obiectiv a fost de a contribui la integrarea și împuternicirea femeilor rome în patru țări europene - România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord - au pus bazele unui program pilot de consolidare a capacităților profesioniștilor care oferă servicii de educație formală și non-formală femeilor de etnie romă.

Acesta s-a desfășurat în mai multe etape, după cum urmează:
• evaluarea nevoilor educaționale ale femeilor și fetelor rome și ale formatorilor în educație formală și non-formală, care lucrează în comunitățile de romi;
• crearea unei metodologii inovatoare și a unui set de instrumente educaționale care să răspundă nevoilor acestora și care să sprijine incluziunea socială a femeilor rome;
• formarea a peste 60 de profesioniști din educația formală și non-formală care lucrează în comunitățile de romi;
• instruirea a peste 120 de femei rome din cele patru țări de implementare.

În România, 22 astfel de profesioniști din cadrul organizațiilor nonguvernamentale care acționează la nivel local și din cadrul autorităților publice locale au beneficiat de cursuri de formare privind modalitățile de creare și implementare a unor programe educaționale eficiente pentru integrarea femeilor rome din partea formatorilor Asociației Centrul pentru Legislație Nonprofit. Cursurile s-au desfășurat în comuna Vizurești, județul Dâmbovița și în comuna Curcani, județul Călărași. La finalul programului, participanții au susținut o evaluare individuală a cunoștințelor și abilităților dobândite, iar în luna octombrie, o parte dintre aceștia, cu sprijnul formatorilor CLNR, au format, la rândul lor, femei rome din comunitate.

Programul de formare a avut la bază platforma de E-learning dezvoltată în cadrul proiectului PROMA, iar sesiunile au vizat teme precum autocunoaștere și creșterea eficienței personale, definirea și explicarea conceptelor de rasă și etnie, istoria minorității rome din România, abordări de politică publică pentru incluziunea femeilor rome, tehnici de formare precum și stabilirea unei relații bazate pe încredere cu participantele la training, bune practici în programele de educație adresate adulților.

Resursele și instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului PROMA pot fi consultate la linkurile de mai jos:
Rapoarte naționale privind situația femeilor rome
• Evaluarea nevoilor educaționale ale femeilor rome și ale specialiștilor formali și non-formali care lucrează cu ele - Raportul național al României
Raport comparativ despre cele mai bune practici privind integrarea femeilor rome la nivel local în România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord
Platforma de e-learning PROMA pentru specialiștii care lucrează cu femei rome, care include 23 de unități de învățare, structurate în 4 module disponibile în limbile engleză, română, spaniolă, greacă și macedoneană
Secțiune dedicată în limba romani, pentru femeile rome pe platforma PROMA:
Manual pentru specialiții în educația non-formală pentru o abordare holistică în lucrul cu femeile rome

Proiectul PROMA - Promovarea integrării femeilor rome a fost implementat de Centrul pentru Legislație Nonprofit - România, Symplexis - Grecia, Magenta Consultoria Projects SL- Spania, Citizens Association for Support of Marginalized Groups Roma Resource Center Macedonia de Nord și BK Consult – Germania și a fost cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Material realizat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, finanțat de Erasmus+. Conținutul acestui material reprezintă exclusiv opiniile autorilor și cade în întregime în responsabilitatea autorilor.

***

[1] European Union Agency Fundamental Rights. Second European Union Minorities and Discrimination Survey. Roma – Selected findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
[2] European Union Agency for Fundamental Rights, Transition from education to employment of young Roma in nine EU Member States, Publications Office, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2811/451821
[3] European Union Agency for Fundamental Rights, Transition from education to employment of young Roma in nine EU Member States