Sâmbătă, 2 octombrie, 350 de copii din Coroieni, au participat la Ștafeta pentru Educație. Evenimentul aflat la prima ediție este un concurs de alergare care are scopul de a aduce împreună copiii din comună. Pe toți îi unește același vis de a avea o copilărie lipsită de griji și o viață mai bună decât a părinților.

Participanții, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, s-au adunat la terenul de sport din Coroieni și au luat startul la cursă, în funcție de categoria de vârstă. Toți participanții și-au depășit propriile limite și au învățat că munca în echipă și perseverența aduc voie bună și succes. În paralel, copiii de grădiniță au participat la activități de mișcare și joacă în curțile școlilor din Coroieni și Ponorâta, alături de specialiștii Fundației Noi Orizonturi și de profesori voluntari. Toți copiii au primit un echipament sportiv, fructe, dulciuri și apă, precum și o medalie pentru participare. În timp ce copiii au alergat și s-au jucat, părinții și rudele i-au ovaționat la unison. Câștigătorii de la fiecare categorie au primit premii și medalii.

„Am lansat proiectul Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni cu certitudinea că accesul tuturor la educație și la condiții de trai decente poate deveni realitate doar în comunități tolerante și solidare. Ne bucură foarte mult că Ștafeta pentru Educație de la Coroieni a adus împreună întreaga comunitate și pentru o zi toți copiii au fost egali, indiferent de situația familiilor din care provin. Reality Check susține dezvoltarea întregii comune, iar acest lucru este posibil doar prin incluziune și acceptare. Activitățile sportive încurajează respectul, fair play-ul și spiritul de echipă, transmit pasiunea pentru competiție și educație, întăresc disciplina și capacitatea de a lupta pentru îndeplinirea obiectivelor de grup. Împărtășind aceleași valori și trăind experiențe comune, oamenii își vor putea uni forțele pentru a le asigura tuturor copiilor din comunitate succesul la grădiniță și la școală.“ - declară Nadia Gavrilă, Președintă Reality Check.

La buna desfășurare a Ștafetei pentru educație de la Coroieni au contribuit parteneri de nădejde一 Kaufland România, Romstal România, Aqua Carpatica, Bookster, Serviciul de Ambulantă Județean Maramureș, Secția 7 de Poliție Rurală Suciu de Sus și mulți voluntari dedicați一Ioana Baboșan, Ramona Bart, Veturia Băbuț, Ioana Bizo, Marius Blaga, Maria Bot, Raluca Braun, Andreea Burzo, Andrei Cardos, Andrei Cordos, Mariana Danciu, Mirela David, Andreea Dreșan, Liliana Filip, Mariana Florean, Alexa Ionela Florian, Alina Florian, Amalia Mădălina Ghiran, Ramona Horvat, Florin Istvan, Liana Lazar, Nastasia Man, Bettina Miklos, Doina Moldovan, Irina Moldovan, Mirel Moldovan, Romeo Moldovan, Mihai Mureșan, Adriana Pitea, Anca Raluca Pop, Kathi Scheidereiter, Maria Sima, Sînziana Șanta, Monica Tamaș, Anamaria Toma, Corina Uglea, Mihai Ungur, Buciuman Varga, Nadia Vele, Sanda Vele, cărora le mulțumim!

Acest eveniment comunitar face parte din proiectul Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni, derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Coroieni, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop și cu susținerea Școlii Gimnaziale Coroieni. Timp de doi ani, partenerii din cadrul proiectului implementează programe de educație remedială și prin sport, activități pentru dezvoltarea abilităților de viață și de leadership, educație pentru sănătate și igienă și cluburi pentru tineri. Dezvoltă grupuri de inițiativă locală, prin care oamenii învață să acceseze anumite servicii și să se ajute unii pe alții, și organizează activități care apropie persoanele vulnerabile de ceilalți locuitori din sat. În același timp, echipa de proiect lucrează împreună cu asistenții sociali, asistentul medical comunitar și mediatorul școlar, precum și cu specialiști ai instituțiilor județene, să îi ajute să colaboreze mai eficient și să aibă mai mult succes în rezolvarea problemelor complexe ale celor mai vulnerabile familii. Experiența directă, de la firul ierbii, este documentată și va fi integrată în propuneri de îmbunătățire a politicilor publice naționale privind serviciile comunitare integrate.

Membrii echipei Reality Check se implică în Ponorâta (Coroieni) de peste opt ani, timp în care viața oamenilor s-a îmbunătățit semnificativ. Majoritatea copiilor frecventează regulat grădinița și școala. Din ce în ce mai mulți știu să scrie și să citească, trei dintre copii sunt acum la liceu și unul a absolvit 12 clase. O parte dintre familii au condiții mai bune de locuit. În același timp, locuitorii au acces la baia publică inaugurată în 2015. Mai este însă mult de lucru, iar angajamentul organizației Reality Check față de oamenii din comunitate este de a implementa intervenții integrate, pe termen lung.

***
Despre Asociația Reality Check
Asociația Reality Check este o organizație neguvernamentală care are ca misiune sprijinirea dezvoltării de politici publice cu impact, gândite în favoarea cetățenilor și aplicate eficient și corect. Una dintre direcțiile strategice ale organizației este realizarea de evaluări și studii de impact cu privire la legi și programe naționale, în special în domeniul intervențiilor integrate de combatere a sărăciei.

Despre Fundația Noi Orizonturi
Fundația Noi Orizonturi are un istoric de 20 ani în educația pentru transformare, oferind programe de dezvoltare personală, cetățenie activă și de construire de abilități de viață care au ajuns la peste 80.000 de copii și tineri. Este lider în cadrul taberelor de educație prin aventură, a susținut dezvoltarea a peste 500 de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT în România și străinătate și a format peste 2000 de cadre didactice pentru a folosi metode de predare pe bază de proiecte în folosul comunității. Prin programe dedicate, FNO susține profesorii și școlile, mai ales pe cele din medii vulnerabile, să acționeze cât mai din timp pentru dezvoltarea competențelor de bază ale tuturor copiilor. 

Despre Asociația Pe Stop
Asociația Pe Stop a fost fondată pentru ca toate fetele și femeile vulnerabile în România să aibă acces la produsele și informațiile necesare pentru a se îngriji corect și cu demnitate pe durata menstruației. Pe Stop distribuie lunar peste 350 de pachete cu produse de igienă menstruală celor care nu și le pot permite, organizează cursuri de igienă menstruală și face demersuri legislative pentru ca aceste produse de bază să le fie mai accesibile celor care au atâta nevoie de ele. 

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. P

Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni
Proiect derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Coroieni, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea sistemică a modului în care sunt oferite și accesate serviciile publice destinate grupurilor vulnerabile din comuna Coroieni, în vederea creșterii incluziunii sociale a populației vulnerabile de romi, a reducerii inegalităților și a dezvoltării întregii comunități, pe termen lung.

Photo by Vitolda Klein from Unsplash