World Vision România va implementa în următoarele 10 luni proiectul „Educație pentru Schimbare” printr-un grant în valoare de 74.000 de euro oferit de Fundația Vodafone România prin intermediul Programului Strategic de Investiție în Mediul Rural.
 
Proiectul dezvoltat de World Vision România are ca scop prevenirea abandonului școlar din mediul rural prin susţinerea organizațiilor sau a grupurilor de inițiativă locale, mobilizarea resurselor locale și implicarea comunității pentru crearea a 5 centre de tip școală după școală.
 
„Prin Educație pentru Schimbare propunem un program educațional integrat. Obiectivul final este reducerea abandonului școlar şi, pentru a-l atinge, ne propunem să lucrăm împreună cu comunitățile respective, să le oferim suportul necesar pentru ca schimbarea în educația copiilor să pornească din comunitate și să fie susținută de membrii comunităților pe termen lung”, a declarat Daniela Buzducea, director executiv World Vision România.
 
Proiectul vizează 5 comunități din județele Ialomița, Vâlcea și Dolj și urmărește creșterea capacității actorilor comunitari de mobilizare a resurselor locale pentru soluționarea de nevoi la nivel de comunitate. Rata de abandon școlar raportată de părinții din mediul rural în 2016, în urma evaluării programelor desfășurate de World Vision România, evidențiază o creștere cu 21% în 2016 față de 2014, în județul Vâlcea și cu 41 % în județul Ialomița. În județul Dolj, deși situația a evoluat pozitiv față de 2014, factorii de risc ai abandonului școlar sunt încă ȋngrijorători. Scăderea ratei de abandon la 1.99% în 2015 s-a înregistrat în condițiile scăderii populației școlare cu 7.680 de elevi, iar principala cauză a abandonului a rămas condiţia precară, cu impact mai mare la ciclul gimnazial – un procentaj de peste 45% -, la învățământul liceal vorbindu-se de aproape 31%. 
 
Cel puțin 120 de copii din comunitățile rurale din județele vizate vor fi implicați în activități de tip școală după școală în vederea prevenirii abandonului școlar, pe parcursul a 8 luni.
 
Beneficiarii direcți ai programului de finanțare vor fi organizațiile comunitare care vor solicita finanțare pentru a iniția și dezvolta centre de tip școală după școală și educație remedială în cele 3 judete vizate. Organizaţiile vor fi selectate în baza unui regulament de concurs, elaborat și diseminat de către Fundația World Vision Romania și vor beneficia atât de sprijin financiar, de asistență în implementare cât si de un program de capacitare organizațională.
 
Scopul proiectului „Educație pentru Schimbare” dezvoltat de World Vision România este de a susține dezvoltarea comunităților prin implementarea de programe educaționale integrate în 5 comunități rurale din județele Vâlcea, Ialomița și Dolj. Pentru mai multe detalii despre proiect vă invităm să accesați http://www.worldvision.ro/educatie-pentru-schimbare-a832.html.
 
Programul Strategic de Investiţie în Mediul Rural pe care Fundaţia Vodafone România îl derulează în toate județele țării și care susține devoltarea de proiecte în domeniile educaţiei şi serviciilor sociale necesare categoriilor defavorizate din satele şi oraşele mici din România. Acesta este singurul program de acest gen, cu acoperire naţională, derulat de o fundaţie. In prima editie, desfaşurată ȋn perioada februarie 2015 – iulie 2016,  Fundaţia Vodafone România a acordat o finanţare totală de 653.645 de euro.
 
***
Despre World Vision România
World Vision România este o fundaţie creştină care pune în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Suntem parte din marea familie World Vision International, prezentă în aproape 100 de ţări din întreaga lume. Inspirați de valorile creştine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. Din 1990, de când ne-am început activitatea în România, am sprijinit peste 500.000 de copii şi adulţi, în 400 de comunităţi din 8 judeţe.
 
Noi credem în dreptul copiilor de la sate şi de la oraş la şanse egale şi de aceea în comunităţile rurale în care suntem prezenți desfășurăm programe de dezvoltare comunitară pe termen lung, cu accent pe educaţie şi reducerea abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Totodată, desfășurăm programe de advocacy prin care milităm pentru respectarea drepturilor copiilor, precum şi programe de intervenţie umanitară de urgenţă prin care pregătim comunitățile pentru a face faţă unor catastrofe naturale și le sprijinim în momentul în care se confruntă cu astfel de probleme. Prin tot ceea ce facem ne propunem un singur lucru – să le asigurăm copiilor, în special celor mai vulnerabili, şansa de a-și dezvolta potențialul și de porni pe drumul spre o viață demnă. 
 
Despre Fundația Vodafone
Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998.
În cei 18 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România a finanţat peste 963 de programe în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale, având că beneficiari copii, tineri, bătrâni, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia Vodafone România a investit 23 milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non-profit partenere.

www.fundatia-vodafone.ro l www.facebook.com/fundatiavodafone l http://fundatiavodafone-blog.ro