UPDATE: Înscrierile în secțiunea Tineri de Bine se prelungesc până pe 10 mai, ora 23:59.


Gala Societății Civile are în competiție secțiunea „Tineri de Bine”, pentru proiecte gândite și implementate de tineri cu vârste între 15 și 25 de ani.

Pot fi înscrise proiecte care s-au desfășurat în perioada 2021-2022 și care demonstrează implicarea civică prin acțiuni din orice sferă de interes (protecția mediului, educație, soluții tehnologice, artă, cultură, comportament civic, voluntariat, ajutorare a unor grupuri vulnerabile, lobby & advocacy ș.a.).

Câteva exemple: proiecte care au avut ca obiectiv educația unei anumite categorii de beneficiari / comunități, în vederea schimbării comportamentului acestora într-unul pozitiv, proiecte de artă și cultură, proiecte pentru protejarea mediului, campanii de lobby, proiecte dedicate ajutorării unor anumite grupuri vulnerabile, campanii de mobilizare și implicare a comunităților locale pentru sprijinirea unor cauze, proiecte de responsabilitate civică, socială și de participare publică ce implică voluntari, proiecte de conștientizare a unor probleme sociale etc.


Participanții în această secțiune pot fi organizații neguvernamentale (ex: asociații studențești sau liceale), grupuri de inițiativă (ex: un grup de tineri care se organizează pentru a face o acțiune) sau persoane fizice (un singur tânăr / tânără care face o acțiune civică).


Înscrierile se fac online pe galasocietatiicivile.ro, prin crearea unui cont pe site și completarea formularului dedicat secțiunii „Tineri de Bine. Un preview al formularului poate fi downloadat de aici, pentru a vedea ce informații sunt necesare pentru înscriere. Deadline: 10 mai, ora 23:59.


Proiectele înscrise în secțiunea „Tineri de Bine” vor fi jurizate de o echipă de Tineri Jurați pe care GSC îi caută printr-un call public deschis tot până la data de 10 mai, ora 23:59. Candidații pentru rolul de Tânăr Jurat trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 19 și 25 de ani și să fi inițiat, coordonat sau să se fi implicat în proiecte în folosul comunității / societății. Formularul pentru Tineri Jurați poate fi completat aici.


Proiectele înscrise în secțiunea Tineri de Bine vor fi evaluate după 5 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:

1) Coerență (30%)
2) Relevanță (15%)
3) Eficacitate (15%)
4) Rezultate (30%)
5) Inovație (10%)

Coerență (30%): acest criteriu se referă la măsura în care există o corespondență între: nevoi identificate - obiective - activități - resurse - rezultate.

Relevanță (15%): se referă la măsura în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme. Un proiect este relevant prin scopul și obiectivele pe care și le propune pentru a rezolva problemele sau pentru a satisface nevoile identificate la nivelul grupurilor carora va adresati sau la nivelul societății, în ansamblu. În acest context, alegerea publicului și adecvarea proiectului la specificul său constituie elemente importante. Nevoile grupului țintă pot fi identificate prin studii și cercetări sau prin observare directă.

Eficacitate (15%) - reprezintă măsura în care proiectul și-a atins obiectivele. Cu alte cuvinte, eficacitatea se reflectă în corespondența dintre obiectivele planificate și rezultatele proiectului. Pentru a putea stabili cât de eficace este un proiect, este util ca rezultatele acestuia să fie observabile și măsurabile (iar obiectivele să fi fost definite în termeni observabili și măsurabili). Eficacitatea este principalul criteriu de evaluare a unui proiect, fiind, în același timp, și un argument pentru credibilitate.

Rezultate (30%) - se referă la rezultatele unui proiect, măsurabile (de tip: număr de beneficiari impactați, număr de persoane expuse la un mesaj etc.), dar și la setul întreg de schimbări generate și la efectele pozitive sau negative pe care le-a indus, la cele intenționate sau neintenționate. Evaluarea va urmări să identifice schimbările generate de activitățile proiectului și ce este diferit ca urmare a implementării acestuia și nu ca urmare a altor factori.

Inovație (10%) - se reflectă în soluțiile propuse la problemele și nevoile identificate, în modul de abordare a acestora și în produsele proiectului. Originalitatea este dată de modul în care proiectul se diferențiază de alte intervenții, ca model și ca soluție socială sau educațională, aducând plus valoare.


Gala Societății Civile își propune astfel să contribuie la dezvoltarea unui simț civic al noii generații, prin exemple de la alți tineri care s-au implicat în comunitate.


Dacă ești parte dintr-un ONG și știi proiecte care pot fi înscrise în secțiunea Tineri de Bine, te rugăm să le transmiți informațiile și să îi încurajezi să se înscrie! Dacă ți se pare că proiectul tău bifează toate condițiile și se potrivește în secțiunea Tineri de Bine, te așteptăm să completezi formularul și să te înscrii!


Calendar:

Înscrieri în competiția GSC, ediția 21: 20 martie – 10 mai 2023
Aprobarea proiectelor în competiție: 15 mai - 7 iunie 2023
Evaluarea proiectelor: 13 iunie - 16 august 2023 (2 etape de jurizare)
Gala de Premiere - unde vor fi anunțați câștigătorii: septembrie


Alte linkuri utile: